ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΒΡΑΪΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1716 – 2005
των Σ. Θωμόπουλου & Ρ. Φρεζή
 
Επεξηγήσεις
α. Τα έργα που ακολουθούν έχουν καταχωρισθεί κατά χρονολογική σειρά εκδόσεως και αλφαβητική. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν για κάθε έργο περισσότερες της μιας εκδόσεως, προηγείται στη χρονολογική σειρά η παλαιότερη (ενώ μνημονεύεται και η νεώτερη).
β. Στην παρούσα βιβλιογραφία καταχωρούνται τα βιβλία Ελλήνων και ξένων συγγραφέων που έχουν κυκλοφορήσει στην ελληνική γλώσσα.
γ. Η ένδειξη αριθμού σελίδων σημειώνεται για όσα βιβλία γνωρίζουμε «εξ αυτοψίας» ή συναντήσαμε σε διαφόρους βιβλιογραφικούς καταλόγους ή αναγραφές εφημερίδων και περιοδικών.
δ. Λόγω της ιδιομορφίας που παρουσιάζει ειδικά το ερευνόμενο θέμα αυτής της βιβλιογραφίας αναγράφεται, όπου βέβαια χρειάζεται, ένα μικρό πληροφοριακό κείμενο επί του περιεχομένου του έργου, για πληρέστερη ενημέρωση του αναγνώστη.
ε. Όλων των συγγραφέων τα ονοματεπώνυμα περιλαμβάνονται στο «Αλφαβητικό Ευρετήριο Συγγραφέων», που υπάρχει στο link που παρατίθεται παρακάτω. (Οι αριθμοί αναφέρονται στον α/α καταχώρησης του λήμματος στη βιβλιογραφία).
στ. Ο αναγνώστης στη βιβλιογραφία αυτή θα συναντήσει και αντισημιτικού περιεχομένου έργα και τούτο για λόγους βιβλιογραφικής αμεροληψίας.
ζ. Σε αρκετά λήμματα αναγράφονται και τίτλοι βιβλίων που μόνον κεφάλαιά τους –κατά κανόνα πολυσέλιδα– πραγματεύονται εβραϊκά θέματα.
η. Ο τίτλος κάθε λήμματος έχει καταγραφεί ακριβώς όπως υπάρχει στο εξώφυλλο του κάθε βιβλίου, χωρίς καμιά ορθογραφική ή συντακτική διόρθωση.
θ. Σε όποιο έργο δεν αναγράφεται συγγραφέας σημειώνεται προ του τίτλου με παύλα (-) αντί για την ένδειξη: Ανωνύμου.