Ε.Ν.Α. – Εβραϊκή Νεολαία Αθηνών

H Ε.Ν.Α. είναι η επίσημη και νόμιμη Νεολαία Εβραίων της Αθηνάς. Κάθε δύο χρόνια οι νέοι άνω των 18 με τη δική τους ψήφο χρίζουν το επόμενο συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από 6 μέλη: Τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον ταμεία, τον γραμματέα και δύο μέλη. 
 
Σκοπός αυτού του συμβουλίου είναι η σύσφιξη των σχέσεων των νέων, η διαρκής ενημέρωσή τους για θρησκευτικά, πολιτισμικά και πολιτιστικά νέα και η αντιμετώπιση διάφορων κοινωνικών προβλημάτων του νέου Έλληνα Εβραίου. Επίσης, το συμβούλιο οργανώνει αρκετές εκδηλώσεις ψυχαγωγικού περιεχομένου από τις οποίες τα μέλη βιώνουν αξέχαστες στιγμές και μοναδικές εμπειρίες.
 
Η Εβραϊκή Νεολαία της Αθήνας αυτή τη στιγμή αριθμεί περίπου 300 εγγεγραμμένα μέλη με πάνω από 30 εκδηλώσεις το χρόνο. Εκ των οποίων περίπου οι δέκα είναι θρησκευτικού περιεχομένου, όπως π.χ. ομιλίες ραβίνων, παρουσιάσεις βιβλίων και εκδηλώσεις που να αναφέρονται διεξοδικά στη θρησκεία μας. Οι άλλες δεκαπέντε περίπου αναφέρονται σε εκδηλώσεις ψυχαγωγικού περιεχομένου όπως θέατρα, ψυχαγωγικά κέντρα, μιούζικαλ και διαγωνισμοί χορών. Τέλος, οι άλλες πέντε είναι εκδρομές εσωτερικού και εξωτερικού με σκοπό να γνωριζόμαστε καλύτερα μεταξύ μας, αλλά και με τις Εβραϊκές Κοινότητες του εξωτερικού.
 
Με υπομονή, θέληση και πείσμα τα συμβούλια πάντοτε θα προσπαθούν για το καλύτερο του νέου Έλληνα Eβραίου, καθώς χρέος μας σαν συμβούλιο είναι να του υπενθυμίζουμε και να του τονίζουμε την θρησκευτική του ταυτότητα.