Το διάστημα 21-24/03/2024 ο Σάμης Μόσιος, μέλος του συμβουλίου της Ε.Ν.Ε., συμμετείχε σε ένα ιδιαίτερο Shabbaton με τίτλο “ShabBalkanton”, το οποίο διοργανώθηκε από τις εβραϊκές νεολαίες της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Κροατίας. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια, στο Κέντρο Νεολαίας της Εβραϊκής Κοινότητας των Σκοπίων, και παρακολουθήθηκε από 30 συμμετέχοντες και συμμετέχουσες, προερχόμενοι κατά πλειοψηφία από Βαλκανικές Χώρες.

Στο “ShabBalkanton”, πραγματοποιήθηκαν διάφορες δραστηριότητες που αφορούσαν τη γιορτή του Πουρίμ (το οποίο ήταν εκείνες ακριβώς τις μέρες), τους Εβραίους της Διασποράς και την εβραϊκή ταυτότητα, καθώς και την τοπική εβραϊκή ιστορία. Επίσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το εντυπωσιακό Μουσείο Ολοκαυτώματος των Σκοπίων, όπου ήρθαν σε επαφή με την λυπηρή ιστορία των 7.148 Εβραίων της Βόρειας Μακεδονίας που γνώρισαν τραγική μοίρα κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, καθώς στάλθηκαν κατευθείαν στο στρατόπεδο εξόντωσης της Τρεμπλίνκα.

Ένα ακόμα μεγάλο μέρος του “ShabBalkanton” αφορούσε το δημιουργικό διάλογο σχετικά με την πρωτοβουλία “Haide Balkan”, δηλαδή τη δημιουργία ενός πλαισίου ανάπτυξης και συνύπαρξης για τις εβραϊκές νεολαίες στα Βαλκάνια. Καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου συζητήθηκαν θέματα ενεργοποίησης των νεολαιών, καθώς και τρόπων ενίσχυσης των δεσμών των κοινοτήτων. Η γέννηση του οράματος της “Haide Balkan” πηγάζει από το συνέδριο της Junction “Balkan Multipliers” που έλαβε χώρα το Μάιο του 2023 στη Θεσσαλονίκη, όπου παρατηρήθηκε μία έντονη θέληση για κινητικότητα από τις νεολαίες των Βαλκανικών κοινοτήτων. Μάλιστα, το σεμινάριο της Ε.Ν.Ε. “Bridges of Resilience: Understanding and Countering Antisemitism” που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το διάστημα 16-18/03/2024 ήταν το δρώμενο που ξεκίνησε την υλοποίηση του οράματος της πρωτοβουλίας “Haide Balkan”. Το “ShabBalkanton” στα Σκόπια, μία εβδομάδα μετά, αποτέλεσε το δεύτερο λιθαράκι σε αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια.

Το συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. χαιρετίζει και στηρίζει ενεργά το όραμα μιας ενωμένης βαλκανικής εβραϊκής νεολαίας, καθώς μία τέτοια πρωτοβουλία μόνο καλό μπορεί να κάνει, όχι μόνο στις γειτονικές βαλκανικές κοινότητες, αλλά και στην ελληνική. Συνεπώς, θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά τις αδελφές βαλκανικές νεολαίες που προσκάλεσαν την Ε.Ν.Ε. να συμμετάσχει σε αυτό το φιλόδοξο εγχείρημα.